KomFri

Lars Lerin - Fiskeresa - Tina simply the best - Stulen kärlek

Ändring av arbetsplats

Fyll i formuläret om du har bytt arbetsplats

Hör av dig på komfri@koping.se

Vi behöver hela personnumret, 10 siffor, så vi ändrar på rätt person
Om du kan ditt medlemsnummer är det bra om du noterar det här
Notera var du arbetat tidigare
Välj den förvaltning du arbetar på nu. Väljer du "Annat", var snäll och skriv var i fältet för "Ny avdelning, enhet"
Beskriv närmare var du arbetar, så vi har rätt uppgifter i vårt medlemsregister
Eventuellt meddelande till KomFri