KomFri

VINNARE i motionsutmaningen - 21 augusti cykelorientering - KomFri 40 år

Styrelsemöten

Datum för våra styrelsemöten. 

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden, förutom på sommaren. Då tar vi upp saker som ska hända och utvärderar det vi har gjort plus en hel del annat. 


2024

  • 23 maj, sommaravslutning
  • 14 augusti
  • 18 september
  • 16 oktober
  • 20 november, julavslutning

2025

  • 15 januari
  • 19 februari
  • 27 mars, styrelsemöte och årsmöte
Skriv till komfri@koping.se om du vill att vi ska ta upp något på nästa styrelsemöte.